Adrenalin až do dna - hazard a online sázení

Adrenalin až do dna

Vzrušení a příval adrenalinu.To je to, co může hazard nabídnout. Balancování na tenké hranici mezi výhrou a prohrou, radostí a zklamáním. Nic míň ale taky nic víc. Co když ale začnu čekat něco většího, než jen zážitek?

Vše v životě je vlastně sázka. Nad každou takovou sázkou se dlouze zamyslíme. Proč to zrovna u sázení děláme jinak?

Každá závislost v našem životě hraje významnou roli. Každá plní svůj účel a žádná se v našem životě neobjevuje bezdůvodně. Dává nám něco, co aktuálně potřebujeme. Tahle medvědí služba je ale mnohdy zaplacena destruktivními následky, což je zrovna u sázek snadno a jasně patrné.

Přinášíme vám příběhy klientů naší ambulance, kteří se se závislostí na online sázkách léčili nebo dosud léčí. Každý z nich dal souhlas s tím, že jeho příběh bude touto formou zveřejněn. Každý z nich je jiný. To, co mají všichni společné je to, že nikdy nijak zvlášť nevybočovali ze společenských norem, nikdy neprováděli trestnou činnost a neporušovali zákon.

Nabízíme je zde proto, abyste vy, čtenáři, měli možnost více nahlédnout do světa závislosti na gamblingu nebo online sázkách. Nabízíme je proto, že mnohdy nestačí jen vidět závislost jako chybu nebo prohřešek osoby potýkající se se závislostí, ale je nezbytné, vidět závislost v širším kontextu a podle toho k ní i přistupovat.

Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat
Herní automat

JIRKA

Jirka podniká, stará se o rodinu a daří se mu. Sázet začal před třemi lety a mělo to rychlé výsledky. Jako vítěz se cítil skvěle a s výhrami mohl rodině nabídnout víc než dříve. Brzy ale začal prohrávat, další hrou se snažil splatit ztráty a dluhy tak spokojeně rostly dál. Svoje dluhy tajil, často se skrýval před svou přítelkyní i malými dcerkami. Nakonec se přiznal matce, začal s léčbou a přestal hrát, protože věděl, že by znovu mohl spadnout do závislosti. Přítelkyně tušila, že něco není v pořádku, byla naštvaná a Jirka hledal odvahu, říct jí, jak se situace má. Začal splácet dluhy, nakonec přítelkyni vše řekl. Při poslední návštěvě ambulance přišel s oznámením, že se bude ženit.

FÁZE HRY

Specifikem hazardní hry je možnost koupit si šanci na výhru. Podobně jako třeba na burze, která má s hazardní hrou mnoho společných vlastností, přichází hráč na začátku s investicí, která se může proměnit ve výhru a zhodnotit nebo o ni naopak může přijít.

Rozdíl mezi hazardní a nehazardní hrou je možné vidět poměrně jasně u výherních automatů, kde si hráč za svoje peníze kupuje šanci vyhrát další peníze a u automatů zábavních, kde si hráč kupuje čas strávený hrou.

Oboje se může proměnit v závislost, oboje může přinášet do našeho života něco, co v něm chybí. Pojďme se ale podrobněji podívat na oblast hazardního hráčství, na projevy chování s ním spojené a jeho vývoj v čase.

Patologické hazardní hráčství se vyvíjí pomalu a nenápadně zhruba ve třech krocích:

Hrací kostka

Ze začátku je to jasná příležitost k získání hromady peněz. Fantazie o výhře se vracejí a není nijak nezvyklé, když hráč o svých výhrách často mluví. Občas i v situacích, kdy jsou výhry jen vymyšlené.

Hrací kostka

Po velkém optimismu a chuti hrát se štěstěna musí obrátit. Statistika je v tomto neoblomná. Začínají se kupit prohry. Najednou přichází skrývání hry před okolím. Můžou přijít i dluhy a úzkost, volající po rychlém získání peněz na jejich zaplacení. Tedy po další hře, která se v rámci tunelového vidění, přicházejícího se stresem a úzkostí, jeví jako jediná možná cesta.

Hrací kostka

Tady přichází nejvýraznější zlom. V popředí je strach, obava, skrývání se před blízkými a často i lži. Přicházejí problémy v osobním životě, v rodině, v zaměstnání. Je to jako běhat po špičkách na ledu, který se může kdykoli prolomit. Přichází obrovský stres a není výjimkou, že hráč utíká k jiné závislosti, třeba k alkoholu.

Několik rad pro nejbližší

Nikdy není pozdě
Závislost lze řešit v jakékoli fázi, i když je samozřejmostí, že čím dříve je problém podchycen, tím větší účinek může léčba přinést. Prvním krokem je svěření se blízkým osobám, které mohou poskytnout důležitou podporu. Boj se závislostí není jen bojem jednotlivce, je to záležitost celého okruhu nejbližších, kteří mohou být závislostí zasaženi v obdobné míře jako sama osoba, která se se závislostí potýká.

Strach z výčitek
Ačkoli je to velmi náročný úkol, je třeba si uvědomit, že osoba trpící závislostí se může často cítit zahnaná do kouta. Ne ani tak svým okolím, jako spíš sama sebou. Z každé strany očekává výčitku a jakýkoli náznak takové výčitky rychle vyhodnocuje jako útok. Tím se jen posiluje tendence se stranit ostatních a více se uzavírat do svého světa.

Odkud přichází změna
Mnohdy je těžké vymanit se ze snahy napravovat lidi kolem sebe, je ale důležité si uvědomit, že nutit druhého ke změně u něj bude vždy podněcovat, aby se změně bránil. Ta musí přijít sama z jeho iniciativy. A co může napomoci takové iniciativě, aby se změnila v činy? Mnohdy může stačit jen snaha o pochopení. Jakákoli závislost má v životě člověka svou roli, i když si možná ani on sám neuvědomuje jakou. Vždy je něčím důležitá a něco přináší, ačkoli to může pro pozorovatele z vnějšku působit nepochopitelně. Je ale důležité se o pochopení alespoň snažit a nabídnout pomocnou ruku. Jak už bylo řečeno, léčba závislosti není věcí jednotlivce, ale zahrnuje i celé blízké okolí osoby trpící závislostí. Je asi důležité, mít na paměti, že jsme v tom spolu. Na místě je otázka: „Co bys teď potřeboval a jak ti s tím můžu pomoct?“

Jak neztratit kontrolu

Sázení nemusí vždy vést nutně k problémům a závislosti. Cesty kontrolovaného užívání zde existují stejně jako například u alkoholu. Klíčem pro získání kontroly nad hraním je sledování různých sázkových strategií a postupů, které mají hráči dopomoci k tomu, aby dokázal hrát tak, aby jeho hra byla ekonomicky udržitelná a zároveň aby zůstával i nadále prožitek ze hry.

Dodržování strategie ale vyžaduje od hráče určitou disciplínu, ta se ale dá postupně naučit. Nikdy není dobré pouštět se do hraní, pokud vím, že hru nedokáži ovládnout.

Řada hráčů si udržuje představu, že s každou jejich prohrou stoupá naděje na to, že příští hru vyhrají. Na tomto principu je založena klasická strategie, kdy hráč po každé prohře exponenciálně navyšuje svoji sázku. Pravděpodobnost sice pracuje ve prospěch hráče, ale málokdo si uvědomí, jak nízká může být a jak trvá, než se skutečně projeví. Tuto strategii si tak může dovolit nanejvýš někdo, kdo na zahradě našel ropu nebo vykopal poklad Aztéků. Pojďme se ale podívat na strategie, které mohou dopomoci tomu, získat hru pod kontrolu a nestřetávat se s příliš vysokými ztrátami.

Strategie je už o něco vhodnější než znásobování vkladu po každé prohře. Hráč sází vždy fixní částku bez ohledu na kurz. Stejnou částku tak vloží na kurz 2,0 i na 6,2. Aby měla hra potenciál zisku, je nezbytné vkládat do banku nové peníze třeba jen jednou za dva měsíce a zbytečně bank nenavyšovat. Vsazená částka by pak měla odpovídat 2% banku.

V tomto případě se už pracuje i s kurzem sázky. Platí stejná pravidla jako v případě stabilního vkladu, ten se vypočte stejně jako v předešlém případě, tedy 2% z banku. Výsledná částka se ale ještě vydělí uvedeným kurzem, sníženým o jedna. Od uvedeného kurzu se jednoduše odečte jedna a výslednou hodnotou se vydělí původní 2% z banku. Je třeba ale pamatovat, že výsledek by nikdy neměl přesáhnout 5% z banku. 5% považujme za strop, který nelze překročit. Například odpovídající sázku pro kurz 3,4 získáme odečtením 1 od 3,4, čímž získáme hodnotu 2,4 a touto hodnotou vydělíme 2% z banku. Pokud bank činí 5000, vypadá výpočet následovně: (5000*0,02) / 2,4

Uvedené strategie mají primárně napomáhat nastavování si pevných hranic a zacházení se vsazenými penězi. Pokud se jich budeme držet, riziko velkých ztrát zmizí.

V další strategii už je třeba pracovat s kurzy a jde už do určité míry o matematiku sázení. Řada hráčů tady zápasí s vlastní impulzivitou, s tím, že se jim nedaří před vsazením peněz zastavit se a začít matematicky zvažovat pravděpodobnost. Hrát ekonomicky ale nejde bez rozmyslu.

V případě hodnotových sázek na sportovní utkání je nutné mít vlastní povědomí o schopnostech soupeřů. Jinými slovy je nutné dobře odhadnout pravděpodobnost výsledku a tento odhad porovnat s nabízeným kurzem. Pokud je nabízený kurz vyšší než kurz odhadovaný, jde o výhodnou sázku. V opačném případě je sázka nevýhodná a nemá smysl do ní investovat.

Postup, jak určit kurz spočívá v odhadnutí si procentuální pravděpodobnosti výsledku, kterým potom vydělíme hodnotou 100 danou pravděpodobností. Pokud by předpoklad výsledku byl 55% pak vzorec vypadá následovně: 100:55=1,82

Hodnota 1,82 je potom kurz odhadu. Pokud sázková kancelář nabízí kurz například 2 a provedený odhad se skutečně zakládá na znalosti situace (tedy na znalostech skutečných šancích jednotlivých soutěžících), má smysl vsadit. Jinak ale rozhodně ne. I hodnotové sázky je třeba dělat s využitím některé z výše uvedených strategií, tedy investovat buď fixní částku nebo sázku udržovat vždy na úrovni 5% banku.

Každý zkušený hráč si je dobře vědom toho, že svou strategii musí vždy dodržovat a neustupovat z ní, i v situaci, kdyby měl odcházet ze hry se ztrátou.